Erika Massaquoi

  • 5'3 Tall
  • 135 lbs
  • Hair
  • Eyes
Commercial, Print, Film, Spokesperson, Reporter
Erika Massaquoi

Additional Photos